Hopp til hovedinnhold

Personvern­erklæring for Stø bedriftsportal

Versjon 1.0

Formål

I Stø bedriftsportal (heretter «portalen») kan du, som representant for en forhandler som har inngått forhandleravtale med BankID BankAxept AS (heretter «BIDBAX»), bestille produkter og tjenester, på vegne av forhandler og forhandlers kunder. Denne personvernerklæring er utarbeidet for dette formål.

Personvernerklæringen er en del av forhandleravtalen, som regulerer avtalevilkår for de produkter og tjenester som er tilgjengelige for bestilling i portalen.

Behandlingsansvar

BIDBAX er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du gir fra deg når du benytter portalen.

Behandlingsaktiviteter

Med behandlingsaktiviteter mener vi den behandlingen vi foretar med dine personopplysninger når du benytter portalen;

Innlogging

For å logge deg inn i portalen og autentisere deg, samt forenkle utfylling av kontaktinformasjon i skjemaer.

Bruk av portalen

Når du bruker funksjonaliteten i portalen behandler vi dine personopplysninger slik at du kan bestille produkter og tjenester, signere bestillinger, generere avtaledokumenter og administrere historikk, herunder hva du har foretatt deg i portalen, samt dato og tidspunkt for når du var innlogget.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du logger deg inn og bruker portalen behandler vi ditt navn, epost-adresse, telefonnummer, hvilket selskap du representerer, tilgangsrolle, en unik identifikator fra din eID og hva du foretar deg i portalen.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av personopplysningene dine skjer med grunnlag i forhandleravtalen mellom forhandler, som du representerer, og BIDBAX.

Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine som underleverandør for BIDBAX.

BIDBAX inngår alltid databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med personopplysningsloven, BIDBAX instruksjoner og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn for. Personopplysninger kan utleveres ut til myndigheter eller andre tredjeparter hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker bare nødvendige og funksjonelle informasjonskapsler i portalen. Det betyr at informasjonskapsler som er i bruk er nødvendige for at nettstedet skal fungere, for å verifisere at det er en person med tilgang som er logget inn og til å koble brukeren til riktig organisasjon.

Vi benytter ikke informasjonskapsler fra tredjeparter for annonsering på tredjeparts nettsider.

Lagring

BIDBAX vil lagre opplysningene dine så lenge du representerer en forhandler og for å vise historikk over bestillingsprosesser og avtaledokumenter. Historikk vil bli lagret i henhold til krav om lagring i bokføringsloven. Når den tiden har passert, vil personopplysningene dine bli slettet.

Personvernombud

BIDBAX har et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om BIDBAX behandling av dine personopplysninger som bedriftskunde. Personvernombudet når du enklest på personvern@bidbax.no

Rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i BIDBAX’ virksomhet. Hvis du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til personvern@bidbax.no.

Dersom du mener at BIDBAX ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Annet

All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside.

BankID BankAxept AS
Dronning Eufemias gate 11 0150 Oslo
Org.no. 927 611 929