Hopp til hovedinnhold

Kundesjekk

Kundesjekk er brukt av bedrifter i alle størrelser fra bare noen få - til flere tusen - oppslag hver måned.

Raskere, enklere og bedre kundekontroll

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no benytter BankID sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir kunder av kundesjekk.no tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll.

Kundesjekk til din bedrift?

La oss kontakte deg for demonstrasjon av systemet, gjennomgang av funksjonalitet og for å svare på spørsmål.

Med Kundesjekk kan du

  • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
  • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via nordiske PEP-lister
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet